Чрез биорезонансна диагностика можете да получите подробна оценка на общото здравословно състояние, както и да получите информация за отделни системи или органи. Всичко това може да е добра превантивна мярка за предотвратяване на бъдещи заболявания, инфекции и други болести.

        Показване на 6 резултата

        0