Ние обичаме да се грижим за околната среда!

Всеки един човек на Земята може да помогне за опазването на околната среда и да допринесе за положителните промени, без особени усилия.

Ето защо, ние от www.za-teb.net , като привърженици на опазването на околната среда, се грижим за благосъстоянието на планетата. 

При голяма част от направените от вас поръчки, опаковаме продуктите в остатъчни кутии от стоки, които вече са използвани. По този начин даваме своя малък принос към опазването на природата.

Огромна част от хората по света нямат достатъчно информация за това какво преливащите сметища причиняват на природата, почвата и водите в световен мащаб. 

Факт е,  че замърсяването на околната среда вече надвишава всички нормални граници и излиза извън контрол. Ако всеки човек не е достатъчно отговорен и не започне да дава своя принос в опазването на планетата, скоро земята ще умре заедно с всичките й обитатели. Ние нямаме право да унищожаваме планетата, тъй като така унищожаваме не само себе си, но и дома и бъдещето на нашите деца и внуци. Все повече са видовете на изчезващите животни и растения, които нашите деца ще могат да виждат само на картинка. Ако не спрем това глобалното измиране на видовете, ще имаме една мъртва планета. 

Това да рециклираме и да пазим чиста природа е начин да променим нещо в тази нерадостна прогноза.

Поради това, ние от www.za-teb.net поемаме своята отговорност да се грижим и да пазим нашата планета, като опаковаме голяма част от вашите поръчки в остатъчни кутии от вече използвани стоки

Ако всеки един от нас предприеме малки стъпки в посока опазване на природата, ефектът за цялата планета ще е огромен.